Pricing

polityka prywatnosci

§ 1. Postanowienia Ogólne

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Gabriela Magierowska Fotografia z siedzibą w Sosnowcu na ulicy Kalinowej 177/2, numer NIP 6443545204, z którą skontaktujesz się telefonicznie pod numerem 576250091 lub pod adresem e-mail kontakt@gabimagierowska.pl

Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2. Cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych

Jako administrator przetwarzam Twoje dane osobowe tylko w celach świadczenia usług zgodnych z moją działalnością. Głównie są to usługi fotograficzne, a przetwarzane dane to: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania (jeśli wybierasz opcję wysyłki kurierem lub podajesz mi dane do wystawienia faktury oraz dane do umowy), numer telefonu, płeć, wizerunek. Dane te konieczne do wykonania umowy lub realizacji świadczonej usługi przetwarzam na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przepisy prawa podatkowego zobowiązują mnie do przechowywania dokumentacji księgowej przez 5 lat, a podstawą tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 3. Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć – wystarczy, że skontaktujesz się ze mną pod adresem: kontakt@gabimagierowska.pl

§ 4. Wymóg podania danych osobowych

Aby zrealizować moją usługę fotograficzną, skontaktować się z Tobą, podpisać umowę, wystawić fakturę i wysłać Ci zdjęcia jest konieczne abym otrzymała od Ciebie określone dane osobowe jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu czy adres zamieszkania.

§ 5. Odbiorcy danych osobowych

Z podmiotami, z którymi jako przedsiębiorca współpracuję aby sfinalizować Twoją usługę fotograficzną mam podpisane stosowne Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Twoje dane osobowe są przekazywane do biura rachunkowego, laboratorium fotograficznego, producenta albumów (w przypadku kiedy go zamawiasz). Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych.

§ 6. Okres przetwarzania danych osobowych

Wykonane podczas sesji zdjęcia przechowuję w formie cyfrowej w celach archiwalnych oraz w celu prezentowania mojego dorobku fotograficznego o ile mam od Was stosowną zgodę na publikację. Inne dane osobowe przetwarzam przez okres: 5 lat — dane osobowe związane ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego lub do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Zastrzegam sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują mnie do retencji danych.

§ 7. Uprawnienia podmiotów danych

Pamiętaj, że zawsze masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizowania, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania. Zawsze możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, co oczywiście uszanuję i zaprzestanę ich przetwarzania. Jednak czasami są sytuacje kiedy mogę odmówić zgodnie z prawem spełnienia Twojego żądania czy sprzeciwu jeśli wykażę, że są prawne podstawy które pozwalają mi przetwarzać dane osobowe.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Nowa Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.