Druga część sesji kobiecej z Basią, w wianku od Kwiatowiązałki 🖤 
To dla mnie prawdziwy, piękny i naturalny wizerunek kobiety, która akceptuje i lubi siebie samą🖤